wylewanie asfaltu

Roboty drogowe

Wykonujemy zlecenia z zakresu robót drogowych z wykorzystaniem mas bitumicznych, asfaltowych i tłucznia. Podejmujemy się realizacji:

 • chodników, ścieżek rowerowych,
 • boisk,
 • dróg gruntowych,
 • dróg żwirowych,
 • dróg z tłucznia,
 • progi spowalniające,
 • remontu wszystkich nawierzchni,
 • odtwarzanie nawierzchni bitumicznych.

Przygotowujemy tereny pod realizację zleceń:

 • oczyszczamy z zabudowy, roślinności,
 • niwelujemy teren,
 • korytujemy,
 • stabilizujemy grunt,
 • wymieniamy podłoże,
 • wykonujemy odwodnienia i udrożnienia,
 • utwardzamy nawierzchnię.

Wszystkie prace wykonujemy z użyciem specjalistycznego sprzętu budowlanego.

 

Modernizacja, remonty nawierzchni drogowej

Zajmujemy się modernizacją i remontami dróg. Przygotowujemy nawierzchnię do uzupełnienia braków. Wycinamy i frezujemy nierówności oraz kładziemy warstwy kruszywa i mas bitumicznych. Dbamy o odtworzenie infrastruktury drogowej poprzez wymianę lub renowację nawierzchni, budowę progów spowalniających. Do pracy wykorzystujemy wysokiej jakości masy bitumiczne oraz kruszywa. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty dotyczącej prac drogowych.