62 594 18 56 pw.alfa@wp.pl

OFERTA

Roboty brukarskie

 • Budowa i remonty:
  chodników, placów, podjazdów, ścieżek rowerowych, parkingów, boisk

Roboty drogowe

 • Budowa chodników, ścieżek rowerowych, placów, podjazdów, parkingów boisk wszystkich nawierzchni
 • Odtwarzanie nawierzchni bitumicznych
 • Remonty cząstkowe wszystkich nawierzchni
 • Budowa i remonty dróg gruntowych
 • Budowa i remonty dróg żwirowych
 • Budowa i remonty dróg tłuczniowych

Roboty ziemne

 • Wykopy
 • Korytowanie
 • Rowy
 • Ścinanie poboczy
 • Wywóz gruntów
 • Inne roboty ziemne według zamówień indywidualnych

Prace instalacyjne

 • Kanalizacje deszczowe
 • Studzienki
 • Kratki ściekowe
 • Przepusty
 • Przykanaliki
 • Odwodnienia

GWARANTUJEMY

✓ krótkie terminy realizacji

✓ bardzo dobrą jakość

✓ rzetelność

✓ konkurencyjne ceny

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALFA”
Maria Dejneka-Staśkiewicz
ul. Legionów 27
62-800 Kalisz
NIP 618-205-59-31
e-mail : pw.alfa@wp.pl
Katarzyna Antoniak – 698 203 782
Zbigniew Dejneka – 604 977 877
Sprawy techniczne:
Józef Chałupczyński – 502 442 071
Biuro – 62 594 18 56
Fax – 62 766 12 02